ธนากร กาญจนประสาทพร (บอส)

Investment Advisor

พนักงานใหม่03

ธนากร กาญจนประสาทพร (บอส)

Investment Advisor

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสองสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน

  • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธนบดีธนกิจ ที่ธนาคารทิสโก้ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาด้านการเงินการลงทุนแก่ลูกค้าของธนาคารทุกระดับเป็นเวลา 2 ปี

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8:30 am – 5:30 pm

Contact
Contact