ธุวานนท์ วจะรักษ์เลิศ (เฮง)

Assistant Investment Strategist

Heng-1300x867

ธุวานนท์ วจะรักษ์เลิศ (เฮง)

Assistant Investment Strategist

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสองสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

งานพิเศษและรางวัล

  • ผ่านการเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และบริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact