พสิษฐ์ พสุกุลพันธ์ (ชาลี)

Investment Advisor

Chalie-1300x867

พสิษฐ์ พสุกุลพันธ์ (ชาลี)

Investment Advisor

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานพิเศษและรางวัล

  • ฝึกงานที่บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทยจำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด (Investment Consultant Assistant) ทำหน้าที่วิเคราะห์และติดตามสภาวะตลาดทุน
  • ฝึกงานที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ลูกค้าสถาบันและบุคคล (Institutional & Private Client Officer Assistant) ซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือในกระบวนการวิเคราะห์กองทุนและข้อมูลตลาดทุนทั่วโลก
  • สมาชิกของสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม (Million Dollar Round Table หรือ MDRT) ซึ่งเป็นสมาคมของที่ปรึกษาด้านธุรกิจประกันชีวิตและบริการทางการเงินในระดับสากล โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั่วโลกกว่า 43,000 คน
  • เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีที่จัดโดย MDRT ที่นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact