รุ่งโรจน์ เสตถากร (มิว)

Investment Strategist

Mew-1300x867

รุ่งโรจน์ เสตถากร (มิว)

Investment Strategist

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานพิเศษและรางวัล

  • ได้รับทุนจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ภาคเรียนการศึกษา
  • ฝึกงานและเข้าทำงานที่ บริษัทสำนักงานอีวายจำกัดรวมเป็นระยะเวลา 1 ปีในแผนก Assurance ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact