วีรวุฒิ โรจน์ฤทัย (วี)

Investment Strategist

พนักงานใหม่01

วีรวุฒิ โรจน์ฤทัย (วี)

Investment Strategist

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

  • ด้านบริหารสินเชื่อพิเศษกับธนาคารกรุงเทพ โดยรับผิดชอบในส่วนของการบริหารสินเชื่อและการแก้ไขหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (NPLs)
  • ประสบการณ์ฝึกงานกับบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจจำกัดในตำแหน่งผู้ช่วยนักประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

งานพิเศษและรางวัล

  • เข้ารอบรองชนะเลิศ SET Investment Star ในโครงการ Young Financial Star 2017 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  • ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Undergraduate Financial Case Competition ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • เข้าร่วมการอบรมและแข่งขันในโครงการ TFEX Algorithmic Trading Workshop and Competition 2016 ซึ่งจัดโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact