ศานติ ตินตะชาติ (เจมส์)

Investment Advisor

James-1300x867

ศานติ ตินตะชาติ (เจมส์)

Investment Advisor

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานพิเศษและรางวัล

  • ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุน ที่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชนทำหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาด้านการเงินการลงทุนแก่ลูกค้าทุกระดับของทางธนาคารเป็นเวลา ปี

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact