ศุภกร ศศิประภากุล (ก้อง)

Assistant Investment Strategist

พนักงานใหม่04

ศุภกร ศศิประภากุล (ก้อง)

Assistant Investment Strategist

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานพิเศษและรางวัล

  • เข้าร่วมการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจในโครงการ Thanachart Digital Biz Challenge ได้รับรางวัลชมเชย
  • เข้าร่วมสัมมนาการประเมินมูลค่าหุ้น Valuation Master Class Module 1 โดย Dr. Andrew Stot

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8:30 am – 5:30 pm

Contact
Contact