อภิสิทธิ์ ภาคย์สิรินันท์ (ต๊ะ)

Assistant Investment Strategist

Ta-1300x867

อภิสิทธิ์ ภาคย์สิรินันท์ (ต๊ะ)

Assistant Investment Strategist

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาการเงินและการธนาคาร จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

งานพิเศษและรางวัล

  • เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Young Financial Star 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  • เข้าร่วมอบรม Case Study เพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน CFA Research Challenge 2018
  • เข้าร่วมงานสัมมนา จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สมาคมตราหนี้ไทย (ThaiBMA) ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ในหัวข้อที่เกี่ยวกับมุมมองตลาดการเงิน การวิเคราะห์เศรษฐกิจ และการวิเคราะห์หุ้นเชิงลึก เพื่อวางแผนทางการเงินให้บรรลุเป้าหมาย

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8:30 am – 5:30 pm

Contact
Contact