วุฒิวิทย์ วริวงศ์ (วิน)

Assistant Investment Strategist

Win-1300x867

วุฒิวิทย์ วริวงศ์ (วิน)

Assistant Investment Strategist

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคารจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

งานพิเศษและรางวัล

  • ประสบการณ์ฝึกงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์สินเชื่อที่ธนาคารกสิกรไทย
  • การสัมมนาในหลักสูตรการลงทุนในหุ้นฉบับมือโปร ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  • เข้าร่วมการแข่งขัน SET Investment Star ในโครงการ Young Financial Star 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  • การอบรมในหลักสูตรภาวะผู้นำ (Leadership) รวมถึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรประจำค่ายรวมมิตรศิษย์เซนต์ปอล

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact