ทรงพัฒน์ อิทธิพุฒิ (ไท่)

Investment Strategist

Tai-1300x867

ทรงพัฒน์ อิทธิพุฒิ (ไท่)

Investment Strategist

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

งานพิเศษและรางวัล

  • เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Young Financial Star 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  • ประสบการณ์ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์
  • เข้าร่วมงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับมุมมองตลาดแนวทางการลงทุน และเทคนิคในการวิเคราะห์ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact