ทัชชา เรืองวิริยะ (นุ่น)

Managing Partner

Noon-1300x867

ทัชชา เรืองวิริยะ (นุ่น)

Managing Partner

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการบริการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

  • หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ที่บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด เป็นเวลา 2 ปี
  • ดำรงตำแหน่ง Senior Private Banker ดูแลลูกค้ากลุ่มธนบดีธนกิจ (Private Banking) ที่ธนาคารกสิกรไทย เป็นเวลา 4 ปี
  • ดำรงตำแหน่ง Relationship Manager ดูแลในส่วนของวงเงินสินเชื่อธุรกิจการวิเคราะห์เครดิต Cash Management และระดมเงินฝากที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นเวลา 7 ปี

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact