ภูวเมศฐ์ ศิระพิชญาวิชญ์ (ภูมิ)

Investment Advisor

Artboard-2

ภูวเมศฐ์ ศิระพิชญาวิชญ์ (ภูมิ)

Investment Advisor

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

  • เข้ารอบ 300 คนสุดท้าย ในการแข่งขัน SET Investment Star ในโครงการ Young Financial Star 2019 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  • เข้าร่วมงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับมุมมองตลาดแนวทางการลงทุน และเทคนิคในการวิเคราะห์ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact