วิศรุต กิตติอาภรณ์พล (เบลส)

Assistant Investment Strategist

Artboard 1 copy

วิศรุต กิตติอาภรณ์พล (เบลส)

Assistant Investment Strategist

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาการเงินและการธนาคาร จากคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

งานพิเศษและรางวัล

  • ได้รับการรับรองเทรดเดอร์ จาก My Forex Funds (MFF) บริษัท Proprietary Firm ประเทศแคนาดา
  • สอบผ่านการเป็นฟอเร็กซ์เทรดเดอร์ขั้นที่ 2 สังกัด 5ers Funding Forex Traders บริษัท Proprietary Trader ชั้นนำของประเทศอิสราเอล
  • เข้าร่วมงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับมุมมองตลาดแนวทางการลงทุน และเทคนิคในการวิเคราะห์ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8:30 am – 5:30 pm

Contact
Contact