อานนท์ ลีลาชุติพงศ์ (กัน)

Investment Strategist

Gun-1300x867

อานนท์ ลีลาชุติพงศ์ (กัน)

Investment Strategist

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

  • ประสบการณ์การทำงานที่บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด ในตำแหน่งนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analyst) ซึ่งรับผิดชอบการวิเคราะห์ภาพรวมตลาดทั่วโลก สำหรับการพิจารณาประกอบการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ และเลือกกองทุนที่ดีที่สุดภายใต้มุมมองนั้นๆ

งานพิเศษและรางวัล

  • สอบผ่านคุณวุฒิ CFA Level 1 จัดโดย CFA Institute
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศ SET Investment star ในโครงการ Young Financial Star 2017 (YFS) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  • ได้มีการเข้าร่วมการแข่งขัน TFEX Algorithmic Trading Workshop and Competition 2017 จัดโดย TFEX
  • ได้เข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองตลาดและการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น กองทุนรวม และการจัดพอร์ตการลงทุน(Asset Allocation) เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact