เมธิชัย มนัสเมธีกุล (เมธ)

Assistant Investment Strategist

Artboard 1 copy 5

เมธิชัย มนัสเมธีกุล (เมธ)

Assistant Investment Strategist

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี

ประสบการณ์ทำงาน

  • ประสบการณ์การทำงานที่บริษัท Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos ในตำแหน่ง Consultant ซึ่งรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ (M&A) และการประเมินมูลค่ากิจการ (Valuation) ให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย
  • ประสบการณ์การทำงานที่บริษัท Accenture Solutions ในตำแหน่ง Technology Consultant ซึ่งรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบ IT เช่นระบบ Customer Relationship Management (CRM) และ E-commerce อีกทั้งให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

งานพิเศษและรางวัล

  • สอบผ่าน CFA Level III จัดโดย CFA Institute
  • ได้รับคุณวุฒิ Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) จาก Corporate Finance Institute (CFI)
  • ผ่านโครงการ Valuation Master Class Boot Camp จัดทำโดย A. Stotz Academy

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact