The Ongoing Transition, the Continuity of Capital Reallocation

🔹 ผ่านไปแล้วสำหรับการลงทุนในช่วงครึ่งปี 2024 ปีนี้เป็นปีที่ภาพรวมของสินทรัพย์การลงทุนหลายประเภทเริ่มมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นหลังเศรษฐกิจโลกแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ และผลกระทบของการขึ้นดอกเบี้ยที่รุนแรงและรวดเร็วของธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มลดลงแม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวจะยังปรับตัวขึ้นมาจากแนวโน้มของเงินเฟ้อที่ยังชะลอตัวได้ช้าจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่งกว่าคาด ขณะที่ประเด็นความไม่แน่นอนที่กระทบภาพรวมการลงทุนยังคงมีอยู่หลายด้าน โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเมืองที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจและการเมืองในหลายประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน สงครามในตะวันออกกลางรวมถึงการเลือกตั้งในหลายประเทศทั่วโลก

INDEGO Market Outlook 2H2024

INDEGO Market Outlook
2H2024
“The Ongoing Transition, the Continuity of Capital Reallocation”

🔹 ผ่านไปแล้วสำหรับการลงทุนในช่วงครึ่งปี 2024 ปีนี้เป็นปีที่ภาพรวมของสินทรัพย์การลงทุนหลายประเภทเริ่มมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นหลังเศรษฐกิจโลกแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ และผลกระทบของการขึ้นดอกเบี้ยที่รุนแรงและรวดเร็วของธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มลดลงแม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวจะยังปรับตัวขึ้นมาจากแนวโน้มของเงินเฟ้อที่ยังชะลอตัวได้ช้าจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่งกว่าคาด ขณะที่ประเด็นความไม่แน่นอนที่กระทบภาพรวมการลงทุนยังคงมีอยู่หลายด้าน โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเมืองที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจและการเมืองในหลายประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน สงครามในตะวันออกกลางรวมถึงการเลือกตั้งในหลายประเทศทั่วโลก

🔹 ด้านเศรษฐกิจโลกยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามวัฏจักรหลังอัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูง แต่ไม่น่าเข้าสู่ภาวะถดถอยขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวลงแต่ยังต้องใช้เวลาในการปรับสมดุลให้ถึงเป้าหมายตามที่ธนาคารกลางสำคัญตั้งเอาไว้ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเองจะยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตแม้จะมีทิศทางชะลอตัวลงตามภาวะเงินเฟ้อ ด้วยสภาวะดังกล่าวทำให้เรามองว่าสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดได้ค่อนข้างแน่นอนอย่างตราสารหนี้ REITs และ Infrastructure โลกจะมีความน่าสนใจมากขึ้น เรายังคงมุมมองว่าจากสภาพตลาดที่จะไม่มีแรงส่งจากภาวะดอกเบี้ยขาลงในรอบใหญ่เหมือนในรอบกว่า 40 ปีที่ผ่านมาอีกแล้ว และสภาพคล่องที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ตลาดยังให้ความสำคัญกับสภาพคล่อง และจะยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจัดสรรเม็ดเงินลงทุนใหม่ทั่วโลกในหลายสินทรัพย์ดำเนินต่อไปและนำไปสู่การปรับมูลค่าเข้าสู่จุดสมดุล
ในราคาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำและยังไม่ได้มีการปรับมูลค่าเข้าจุดสมดุลใหม่ได้มากพอ เช่น Private Equity หรือ Private Real Estate

🔹 แม้ว่าในครึ่งปีแรกเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงน้อยกว่าคาดและลดความเสี่ยงด้านเครดิตและโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ลง แต่เรายังเห็นถึงสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั้งภาคธุรกิจและผู้บริโภคที่ยังต้องจับตา เช่น การปรับลดอันดับความน่าเชื่อของหุ้นกู้ที่มากกว่าการปรับขึ้น สัดส่วนการออมเงินส่วนบุคคลและจำนวนตำแหน่งงานเปิดใหม่ในสหรัฐฯ ที่ลดลง ตลอดจนการเข้มงวดของการปล่อยกู้ในภาคธนาคาร และการครบกำหนดของหุ้นกู้ ขณะที่ผลตอบแทนในแง่ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางด้านเครดิตอยู่ในระดับต่ำ ทำให้การลงทุนจึงต้องให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพสินทรัพย์และผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน

🔹 ด้านโอกาสแห่งการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ยังคงมีความน่าสนใจหากความเข้มงวดนโยบายการเงินของ Fed เริ่มลดลงในครึ่งปีหลัง โดยเราได้เห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดทุนของจีนที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางระดับมูลค่าหุ้นที่ต่ำแต่ยังมีความท้าทายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จากทั้งปัจจัยทางโครงสร้างในประเทศ และข้อพิพาทกับชาติตะวันตก ขณะที่หุ้นไทยได้มีการปรับตัวลงมาต่อเนื่องตามการปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า แต่ในครึ่งปีหลังหากการเบิกจ่ายงบประมาณและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มทยอยออกมามากขึ้น รวมถึงนโยบาย LTF ที่อาจกลับมาใช้ใหม่ ก็อาจจะทำให้หุ้นไทยมีลุ้นในการฟื้นตัวท่ามกลางระดับ valuation ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ทั้งนี้เรายังมองว่าดาวเด่นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่จะยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ยังมีการเติบโตที่ดีในระยะยาวและได้รับประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิต และการเป็นคู่ค้าในการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ มากยิ่งขึ้น เช่น อินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม รวมถึงกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากธีม AI และวัฏจักร Semiconductor ที่ฟื้นตัวอย่างไต้หวันและเกาหลีใต

🔹 นอกจากนี้ครึ่งปีหลังในปี 2024 เรายังมองว่าตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจที่จะกระจายตัวมากขึ้นนอกเหนือไปจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 7 ตัว ซึ่งจะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีการเติบโตที่โดดเด่นและยังฟื้นตัวได้ช้ากว่าดัชนี โดยเราแนะนำให้หาโอกาสในการลงทุนจากธีมการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ (Transition) จากทั้งเรื่องของอัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ Deglobalization Decarbonization Demographic และ Disruption รวมถึงการใช้สินทรัพย์ทางเลือก และ Structured Products ที่สร้างผลตอบแทนได้โดยมีการจำกัดการขาดทุนในการเสริมผลตอบแทนและช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนอย่างเหมาะสม โดยสำหรับ Subtheme ที่เรามองว่ามีความน่าสนใจ เช่น ธีมสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับการกระจายความเสี่ยง การฟื้นตัวของหุ้นกลุ่ม Clean Energy การเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลและ AI และกลุ่ม Healthcare ตลอดจนการปฏิรูปตลาดทุนและการออกจากทศวรรษที่สูญหายของหุ้นญี่ปุ่น

🔹 สำหรับกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตการลงทุนในครึ่งปีหลังของปี 2024 ตามธีม “The Ongoing Transition, the Continuity of Capital Reallocation” เรายังคงมุมมองแนะนำให้จัดพอร์ตการลงทุนแบบสมดุลในหลายสินทรัพย์เพื่อก้าวข้ามช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่มีหลายปัจจัยแห่งความไม่แน่นอน โดยมุ่งเน้นไปที่การคัดเลือกเชิงรุกในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าที่เหมาะสมท่ามกลางตลาดที่สภาพคล่องมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยเรามองว่าในช่วงครึ่งปีหลังที่เศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงจะยังเป็นช่วงเวลาที่สนับสนุนต่อการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดที่มีความแน่นอนสูง หรือ กลุ่ม Yield Play ที่มีคุณภาพ เช่น ตราสารหนี้ REITs และ Infrastructure โลก ขณะที่การลงทุนในหุ้นยังแนะนำควบคุมสัดส่วนในระดับกลาง และทยอยสะสมหุ้นคุณภาพหรือกลุ่มที่มีการเติบโตในระยะยาวทีละน้อยตามระดับราคาที่ได้สะท้อนการชะลอตัวทางเศรษฐกิจหรือได้รับผลกระทบจากภาวะดอกเบี้ยสูงไปพอสมควรแล้วเพื่อรอการฟื้นตัวในวัฏจักรการเติบโตครั้งถัดไป ประกอบกับจับจังหวะเข้าลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพรองลงมา แต่ยังเกาะกระแสการเติบโตในระยะ
ยาวได้ และกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เช่น Structured Products ที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงขึ้นหากตลาดมีสภาวะ Sideway และ ทองคำ ที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงพอร์ตในช่วงเวลาที่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ร้อนแรงขึ้น โดยเรายังมองว่าในครึ่งปีหลังของปี 2024 นี้ พอร์ตการลงทุนแบบ Asset Allocation จะสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีขึ้น และเหมาะกับการทยอยเพิ่มความเสี่ยงกลับมาในจังหวะที่เหมาะสมอีกครั้งตามวัฏจักรเศรษฐกิจโลกที่สะท้อนภาวะการชะลอตัวไปเรียบร้อยแล้วในระยะถัดไป

INDEGO
Independence for Global Opportunities

#ยืนหนึ่งเรื่องกองทุนต้อง INDEGO
#รู้ลึกรู้จริง วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
#ให้คำปรึกษาที่เป็นกลางที่สุด

✅ สำหรับผู้สนใจลงทุนผ่านบริการของ INDEGO สามารถติดต่อลงทุนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Website: https://indegowealth.com
📧 อีเมล [email protected]
📞 โทร: 02-233-9995
🗓 ทุกวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:30 น.

  • SHARE
Contact
Contact