INDEGO Exclusive Content EP.10

สรุปผลการประชุมสภาประชาชนจีนประจำปี 2021 ที่แรกและที่เดียวในไทยที่จะทำให้คุณอ่านแล้วรู้สึกเหมือนได้นั่งอยู่ใจกลางหอประชุม

 

เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ผู้อ่านควรทราบก่อนเริ่มอ่าน

– การประชุมในปีนี้เน้นพูดคุยกันในเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยี การค้าระหว่างประเทศ งบประมาณกลาโหม และนโยบายจากรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกง

– การประชุมในรอบนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความท้าทายมากมายสำหรับประเทศจีนทั้งเรื่อง ความขัดแย้งทางพรมแดนบริเวณทะเลจีนใต้และอินเดีย การถูกกล่าวหาจากนานาประเทศว่าเป็นต้นกำเนิดของ COVID-19 ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มีความขัดแย้งกัน

.

นโยบายต่อเขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง-มาเก๊า

– รัฐบาลจีนตั้งใจจะปฏิรูปการเลือกตั้งใหม่ในฮ่องกง โดยจะเพิ่มจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติจาก 70 คนเป็น 90 คน และเพิ่มจำนวนสมาชิกสภาที่ทำหน้าที่คัดเลือกผู้ว่าการฯเกาะฮ่องกงอีก 300 คนเป็น 1,500 คน ซึ่งสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจะมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

– รัฐบาลจีนยังยืนยันว่าจะเคารพในหลักการ 1 ประเทศ 2 ระบบ แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามเข้าไปปรับปรุงระบบกฎหมายและฝ่ายบริหารของทั้งฮ่องกงและมาเก๊า เพื่อให้เกิดความมั่นคงของชาติ โดยรัฐบาลจีนกล่าวอ้างถึงอิทธิพลของต่างชาติที่อาศัยช่องว่างในการแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกง จีนจึงจำเป็นต้องเข้าไปแก้ไขอุดช่องว่างนั้น โดยการเข้าไปเปลี่ยนระบบรัฐสภาในฮ่องกง

– รัฐบาลจีนจะเข้าไปส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกของฮ่องกง

.

นโยบายต่างประเทศ

– จีนจะพยายามรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ ขณะเดียวกันก็จะเน้นสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับยุโรปและเอเชียเพิ่มมากขึ้น

– ตั้งเป้าให้เมืองเซี่ยงไฮ้เป็นประตูที่เปิดรับนักลงทุนต่างชาติ

– จีนจะกลับมาให้ความสำคัญกับ Belt and Road Initiative หลังจากที่หยุดชะงักไปเพราะการแพร่ระบาดของ COVID-19

– จีนจะให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

– กำลังมีการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ และจีนยังเปิดเผยว่าพร้อมพิจารณาที่จะเข้าร่วมข้อตกลงการค้า CPTPP อีกครั้ง หากสหรัฐฯ จะกลับมาเข้าร่วมข้อตกลงการค้านี้

– จีนไม่ได้ต้องการที่จะแข่งขันกับสหรัฐฯ แต่ต้องการอยู่ร่วมกันและพัฒนาร่วมกัน

.

นโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศ

– รัฐบาลจีนตั้งเป้า GDP ปี 2021 เติบโตมากกว่า 6% แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนอาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเลขการเติบโตของ GDP ในปี 2021 มากนักเนื่องจากฐานที่ต่ำในปี 2020 อาจทำให้เกิดผลที่บิดเบือนได้

– รัฐบาลจีนตั้งเป้าให้เกิดการจ้างงานในสังคมเมืองอย่างน้อย 11 ล้านตำแหน่งในปี 2021

– รัฐบาลจีนตั้งเป้าลดอัตราการว่างงานในสังคมเมืองให้อยู่ในระดับ 5.5% ในปี 2021

– ตั้งเป้าว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) ปี 2021 ประมาณ 3% ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคในปี 2020 อยู่ที่ 2.5%

– ตั้งเป้าขาดดุลงบประมาณในปี 2021 ที่ 3.2% ของ GDP และไม่มีแผนที่จะออกพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับ COVID-19

– ตั้งเป้าว่าจะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนไม่ผันผวนในปี 2021

– นายกรัฐมนตรีจีนมีการพูดถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ว่ายังมีจุดบกพร่องอยู่ และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไม่ได้แข็งแรงมากนัก เพราะการบริโภคภายในประเทศยังฟื้นตัวอย่างจำกัดอยู่ และยังไม่มีการลงทุนมากนัก นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่เหมาะกับการเติบโตของธุรกิจ SMEs การว่างงานและความเสี่ยงในระบบการเงิน

– มีการระบุถึงความสำเร็จของจีนที่ช่วยให้คนในชนบทหลุดพ้นจากความยากจน

– นายกฯ จีนยืนยันว่าจะมีการลดภาษีในปีนี้ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กจะมีการปรับเพดานการจ่าย VAT ใหม่ จากเดิมที่ต้องจ่ายเมื่อมียอดขาย 100,000 หยวนต่อเดือน เป็น 150,000 หยวนต่อเดือน

.

นโยบายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

– จีนตั้งใจแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ และปรับปรุงคุณภาพน้ำในสังคมเมืองภายใน 5 ปีข้างหน้า

– จีนมีแผนจะสร้างเศรษฐกิจสีเขียวที่ลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม โดยยังคงมีเป้าหมายที่จะมีการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เหลือ 0 ภายในปี 2060 ตามนโยบาย Carbon Neutral 2060 คาดการณ์ว่าการปล่อยก๊าซสุทธิจะมีค่าสูงสุดในปี 2030 จากนั้นจะค่อยๆ ลดลง

– จีนมีแผนจะใช้พลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างค่อยเป็นค่อยไป

– จีนจะขยายอายุการเกษียณ และจะเพิ่มอัตราการเกิด ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าจีนอาจกลับลำจากการทำนโยบายคุมกำเนิดมาเป็นการส่งเสริมการมีบุตรแทน

– จีนตั้งใจจะเพิ่มอายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากรจากเดิม 77.3 ปี เป็น 78.3 ปี หลังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติจีนฉบับที่ 14 สิ้นสุดลงภายในปี 2025 และตั้งเป้าให้ประชากรมีอายุขัยโดยเฉลี่ยเพิ่มเป็น 79 ปีภายในปี 2030

.

นโยบายกลาโหม

– มีการตั้งเป้าหมายจะเพิ่มงบกลาโหมในปี 2021 ขึ้นอีก 6.8% จากงบประมาณเดิมในปี 2020

.

นโยบายทางเทคโนโลยี

– จีนจะให้ความสำคัญในการพึ่งพาตัวเองในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นอย่างมากในอีก 5 ปีข้างหน้า

– มีการวาง Action Plan กรอบระยะเวลา 10 ปี โดยมีเป้าหมายในการกระตุ้นการวิจัยพื้นฐานเทคโนโลยี โดยรัฐบาลพยายามจะเพิ่มงบประมาณวิจัยขึ้นอีก 10.6% ในปี 2021

– จีนตั้งเป้าเพิ่มอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายด้าน R&D 7% ต่อปีในอีก 5 ปีข้างหน้า

– มีนักวิเคราะห์ออกความเห็นว่า การพยายามผลิตชิ้นส่วนทุกๆ อย่างเพื่อให้ตัวเองสามารถพึ่งพาตัวเองด้านเทคโนโลยีได้ เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผล และถ้าสามารถทำได้ก็ต้องสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก และการพัฒนาเทคโนโลยีไม่ได้ช่วยรักษาการเติบโตของ GDP จีน โดยยกตัวอย่างเกาหลีใต้ที่มี GDP Growth Rate ที่ 3%

.

Vision 2035

– จีนต้องการตั้งเป้าให้ GDP ในปี 2021 เติบโตขึ้นเป็น 2 เท่า ภายในปี 2035 แต่อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาชาติจีนฉบับที่ 14 ไม่ได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตของ GDP เป็นตัวเลขที่แน่นอน โดยมีการระบุเพียงแค่ “การเติบโตควรอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล”

 

บทความโดย Kingkony

——————

Sources: South China Morning Post, Bloomberg

.

✅ สำหรับผู้สนใจลงทุนผ่านบริการของ INDEGO สามารถติดต่อลงทุนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

🌐 Website: https://www.indegowealth.com

📧 อีเมล: [email protected]

📞 โทร: 02-233-9995

💻 Facebook: INDEGO WEALTH

📖 Blockdit: INDEGO WEALTH

🗓 ทุกวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:30 น.

#ยืนหนึ่งเรื่องกองทุนต้อง INDEGO

Contact
Contact