A Floating Paper Plane

เปิดต้นปีต้อนรับปีเสือดุไปแล้วสำหรับเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกปรับตัวลงอย่างรุนแรงจากผลการประชุม FOMC รอบที่ผ่านมา โดย Fed มีความ Hawkish มากขึ้นกว่าที่ตลาดคาดจากมุมมองการให้สัมภาษณ์ของประธาน Fed เจอโรม พาวเวล หลังให้มุมมองว่าเงินเฟ้อยังคงตัวอยู่ในระดับสูงและจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาแก้ไขที่ยาวนานขึ้น ประกอบกับความไม่ชัดเจนของ การปรับลดขนาดงบดุลโดยยังไม่มีกำหนดช่วงเวลาและวงเงินที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม Growth ที่ได้รับผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เร่งตัวขึ้นมาตอบรับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed อย่างน้อย 5 ครั้งในปี 2022 ขณะที่หุ้นจีนแผ่นดินใหญ่เกิดแรงเทขายในช่วงปลายเดือน ม.ค. เพื่อลดความเสี่ยงก่อนการหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ด้านตราสารหนี้และ REITs ในหลายภูมิภาคยังคงได้รับผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้นแรงนำโดยราคาน้ำมันจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และ Pent-up Demand ภายหลังหลายประเทศหันมาคลายมาตรการล็อกดาวน์

INDEGO Monthly Outlook February 2022

เปิดต้นปีต้อนรับปีเสือดุไปแล้วสำหรับเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกปรับตัวลงอย่างรุนแรงจากผลการประชุม FOMC รอบที่ผ่านมา โดย Fed มีความ Hawkish มากขึ้นกว่าที่ตลาดคาดจากมุมมองการให้สัมภาษณ์ของประธาน Fed เจอโรม พาวเวล
หลังให้มุมมองว่าเงินเฟ้อยังคงตัวอยู่ในระดับสูงและจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาแก้ไขที่ยาวนานขึ้น ประกอบกับความไม่ชัดเจนของ
การปรับลดขนาดงบดุลโดยยังไม่มีกำหนดช่วงเวลาและวงเงินที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม Growth ที่ได้รับผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เร่งตัวขึ้นมาตอบรับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed อย่างน้อย 5 ครั้งในปี 2022 ขณะที่หุ้นจีนแผ่นดินใหญ่เกิดแรงเทขายในช่วงปลายเดือน ม.ค. เพื่อลดความเสี่ยงก่อนการหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ด้านตราสารหนี้และ REITs ในหลายภูมิภาคยังคงได้รับผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้นแรงนำโดยราคาน้ำมันจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และ Pent-up Demand ภายหลังหลายประเทศหันมาคลายมาตรการล็อกดาวน์

สำหรับในเดือนนี้เราได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองของตลาดหุ้นสหรัฐฯ จาก Neutral มาเป็น Underweight จากระดับราคาที่ค่อนข้างตึงตัว และแนวโน้มการใช้นโยบายที่เข้มงวดกว่าคาดของ Fed รวมทั้งปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่จะเป็นปัจจัยกดดันในช่วงสั้น และเรามีการปรับมุมมองของตลาดหุ้นญี่ปุ่น จาก Overweight มาเป็น Neutral จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้อย่างจำกัด และยังถูกกดดันจากการแพร่ระบาดในประเทศที่ยังรุนแรง นอกจากนี้เรายังปรับลดมุมมอง REITs จาก Overweight เป็น Neutral จากแรงกดดันด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ยังปรับตัวเพิ่มขึ้น

ปัจจัยสำคัญในเดือนนี้ยังเป็นประเด็นด้านเงินเฟ้อที่จะยังมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตจากระดับราคาน้ำมันดิบที่มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานที่ยังไม่คลี่คลาย และระดับราคาและค่าเช่าที่อยู่อาศัยที่ยังอยู่ในระดับสูง จึงทำให้เรามองว่าเงินเฟ้อในปีนี้ยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับสูงตลอดช่วงครึ่งปีแรก แต่น่าจะเริ่มชะลอตัวลงจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นที่คาดว่าจะเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งปีหลัง

ด้วยทิศทางเงินเฟ้อและแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed ส่งผลให้กระแสเงินทุนยังไหลออกจากหุ้นกลุ่ม Growth ที่มีระดับ Valuation ที่ตึงตัว ไปยังกลุ่ม Value/Cyclical มากขึ้น ซึ่งจากสถิติพบว่าราคาของหุ้นกลุ่ม Value/Cyclical ส่วนใหญ่จะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร มากกว่าการเคลื่อนที่ของราคาหุ้นกลุ่ม Growth

ขณะที่จีนในเดือน ม.ค. ปรับตัวลดลงแรงจากแรงเทขายเพื่อลดความเสี่ยงก่อนเทศกาลวันตรุษจีน ประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในจีนยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นยังคงมีความผันผวน อย่างไรก็ตามจีนเริ่มมีการทยอยคลายมาตรการล็อกดาวน์ในบางเมืองแล้ว อีกทั้งภาครัฐยังมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินและ Credit Impulse เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นจีนในระยะถัดไป

  มุมมองของเราในเดือนนี้ เราแนะนำให้ทยอยลดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงในส่วนที่เป็น Tactical และหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรในหุ้นกลุ่ม Hyper/Thematic Growth ในช่วงสั้น และยังมองว่าการกระจายน้ำหนักการลงทุนอย่างเหมาะสมจะช่วยสร้างความสมดุลให้กับพอร์ตมากขึ้นในช่วงที่ตลาดยังคงผันผวน ทั้งนี้เรายังมองว่าธีมการลงทุนในกลุ่ม Value/Cyclical & Defensive Play เช่น หุ้นกลุ่มธนาคารไทย มีแนวโน้ม Outperform ตลาดได้ในระยะสั้น-กลาง และสำหรับกองทุนที่เป็น Core Port/Growth สำหรับการลงทุนระยะยาว เช่น หุ้นกลุ่มเติบโต หุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ หุ้นจีน เรายังคงแนะนำให้ทยอยสะสมต่อไปจากระดับราคาที่ปรับตัวลงมา

  • SHARE
Contact
Contact